Pořizujeme

Na této stránce uvádíme přehled nástrojů vhodných ke stavbě a správě #VítěznéPortfolio. Jsme ve fázi testování, budeme tak rádi za projevený zájem i za vaši zpětnou vazbu. K projevení zájmu, respektive ke komunikaci s námi, prosím, použijte kontaktní formulář.

Produkty

Strategie Global Equity Market

Produkt primárně pro drobné investory

IN Equity, obchodník s cennými papíry

Široce diverzifikovaná, aktivně řízená sázka na hlavní tahouny globální ekonomiky – země a sektory – prostřednictvím nízkonákladových fondů. Unikátní svou poplatkovou strukturou, která v modu „profit share“ nabízí fixní poplatek 0,2 % p. a. a variabilní složku. Pokud tak investor nevydělává, platí pouze náklady na pořízené investiční nástroje. Pokud vydělává, dělí se s manažerem v poměru 7:3, a to na základě principu „high watermark“, jinými slovy odměnu vyplácí jen ze skutečně vydělaných peněz. Minimální investice: bez omezení. Investovat lze v CZK, EUR, USD.

Díky #ViteznePortfolio můžete realizovat investici do tohoto produktu bez vstupního poplatku (až 5 %).


Analýza korporátních dluhopisů a jejich emitentů

Produkt pro drobné i institucionální investory

Surveilligence, s. r. o.

V době, kdy se na trhu českých korporátních dluhopisů čeká „perfektní bouře“, je hloubková prověrka jejich kvality k nezaplacení. Ať už z pohledu těch, kteří do nich mají ve větším zainvestováno, nebo z pohledu těch, kteří něco podobného zvažují. Forenzní agentura Surveilligence se zkušeností s kriminalitou bílých límečků nejen v Česku a na Slovensku, ale též v Německu nebo na Balkáně patří v tomto smyslu k nejzajímavějším a nejefektivnějším partnerům. I proto, že se problematice korporátních dluhopisů dlouhodobě věnuje. Minimální výše kontraktu: 50 000 Kč.

#ViteznePortfolio vám nabízí vyjednání zvýhodněných obchodních podmínek se Surveilligence.


ViDa Capital, podfond All Seasons

Produkt pro (středně) velké a institucionální investory

ViDa Capital SICAV, a. s.

Unikátní, bezmála dekádu laděná strategie reflektující strukturu a logiku globální ekonomiky, zahrnující růstové příběhy od zemědělství po bitcoin. Jejím cílem je ochrana a postupné budování majetku, tedy dlouhodobě výnos nad inflací při nízké volatilitě. Strategie je šitá na míru afluentní klientele poradenské společnosti Save & Capital. Nově otevřenou eurovou třídu odrážející prorůstání společné evropské měny do DNA české ekonomiky se management rozhodl za bezprecedentní poplatek 1,2 % p. a. nabídnout i širší veřejnosti. Minimální investice: 125 000 eur.

Díky #ViteznePortfolio můžete realizovat investici do tohoto produktu bez vstupního poplatku (až 3 %).


Leaders’ Briefing: analytický nástroj pro správce majetku

Produkt pro větší nebo aktivně obchodující tržní hráče

ADA Economics Ltd. & Alternative Perspectives, s. r. o.

Jsme zahlceni informacemi, povětšinou nekvalitními. O to cennější je stručný, pochopitelný a fakty podložený zdroj reflektující logické i nelogické pohyby trhu. A právě tím je Leader’s Briefing nabízející každý týden analytický materiál doplněný jednou za měsíc videokomentářem. Autory jsou londýnští specialisté na finanční analýzy ADA Economics vedení Raffaellou Tenconi, která působila mimo jiné v Bank of America, a odborníci na geopolitiku a její přesah do investic a byznysu z poradenské společnosti Alternative Perspectives založené Romanem Chlupatým.

#VítěznéPortfolio Vám nabízí 10% slevu z ceny služby, která činí 500 eur (+ DPH) na měsíc.

Mám zájem

  • Strategie Global Equity Market
  • Analýza korporátních dluhopisů a jejich emitentů
  • ViDa Capital, podfond All Seasons
  • Leader’s Briefing: analytický nástroj pro správce majetku

Uvedené produkty pocházejí z dílny naší nebo prověřených a námi často užívaných partnerských třetích stran. Navzdory tomu nemůžeme garantovat jejich úspěšnost. Trhy se často chovají nepředvídatelně a úspěch je i proto nezaručitelný. Co vám můžeme garantovat, je, že vybíráme poctivě, abychom šli úspěchu – našemu, a tím pádem i tomu vašemu, protože jsme v tomto na jedné lodi – naproti.

#ViteznePortfolio neposkytuje žádné hlavní ani doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), ani se nejedná o zprostředkování obchodů s investičními nástroji podle § 4 odst. 4 ZPKT.

Zůstaňte v obraze

Mějte k dispozici ty nejaktuálnější informace. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte přehled o aktuálních tématech nebo našich aktivitách.