Debaty

První pondělí v měsíci (technicky někdy poslední pondělí předchozího měsíce) věnujeme diskuzi o aktuálních a budoucích tržních výzvách a investičních řešeních. Začátek každé diskuze nabízíme on-line. Po vypnutí kamer pokračuje v komorním prostředí za účasti členů #VP Extra.

Příští debata

Naše nejbližší pravidelná debata se uskuteční 2. října 2023 od 16:30. Sledovat nás můžete živě na YouTube nebo pro členy #VP Extra v Healthy Longevity Cafe. Naším hostem bude Michal Semotan, portfolio manažer, J&T banka.

2. října 2023
16:30 – cca 17:30 (online)
resp. 19:00 (offline)

Debaty se lze účastnit osobně i jednorázově za poplatek 500 Kč (+21% DPH) přímo na místě.

Termíny podzimních akcí

  • 2. října: Michal Semotan, portfolio manažer, J&T banka (téma tba)

  • 6. listopadu: tba (Místo konání: Mendelova univerzita, Brno)

  • 11. prosince: #ViteznePortfolio na 2024 (Speciál vyhrazený pro členy klubu v tomto a příštím roce zakončený rautem)