Modelové portfolio

Na této stránce najdete přehled investičních produktů a analytických nástrojů vhodných ke stavbě a správě #VítěznéPortfolio. V tuto chvíli finišujeme testovací fázi tohoto aspektu našeho projektu, budeme tak rádi za projevený zájem i za zpětnou vazbu. K projevení zájmu, respektive ke komunikaci s námi, prosím, použijte kontaktní formulář.

(Velmi) dlouhý horizont

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) IN Equity Renta

Detaily o DIP a konkrétně o IN Equity Rentě najdete zde.

IN Equity, obchodník s cennými papíry

Spoření na penzi v tomto produktu se dělí do tří fází: V první, akumulační fázi klient peníze nechává pracovat v široce diverzifikovaném globálním akciovém portfoliu. Tři roky před odchodem do důchodu se peníze přesunou do konzervativnějších nástrojů vybraných podle aktuální fáze hospodářského cyklu. V třetí fázi si pak klient zvolí mezi výběrem celé částky naráz, postupným čerpáním naspořených peněz dle dohodnutého klíče a pravidelnou výplatou toho, co klientovi za rok vydělají peníze naspořené před odchodem do důchodu.

Díky #ViteznePortfolio můžete realizovat investici do tohoto produktu bez vstupního poplatku (až 5 %).

Investiční ofenziva

Conseq Invest Akcie Nové Evropy

Fond se snaží maximalizovat výnos investicemi do akcií obchodovaných ve střední Evropě. Portfoliomanažeři při obhospodařování portfolia fondu uplatňují investiční filozofii, která se opírá o tři pilíře: 1) bottom-up přístup při konstrukci portfolia, 2) hodnotovou strategii (value) při výběru jednotlivých akcií, 3) kontrariánství. Portfoliomanažeři se snaží o maximálně aktivní přístup, přičemž odchylky od srovnávacího indexu jsou velmi výrazné. Při aktivní správě fondu byl za posledních deset let srovnávací index překonán osmkrát.

Strategie Global Equity Market

Výkonnost v roce 2023: 15,65 %

IN Equity, obchodník s cennými papíry

Široce diverzifikovaná, aktivně řízená sázka na hlavní tahouny globální ekonomiky – země a sektory – prostřednictvím nízkonákladových fondů. Unikátní svou poplatkovou strukturou, která v modu „profit share“ nabízí fixní poplatek 0,2 % p. a. a variabilní složku. Pokud tak investor nevydělává, platí pouze náklady na pořízené investiční nástroje. Pokud vydělává, dělí se s manažerem v poměru 7:3, a to na základě principu „high watermark“, jinými slovy odměnu vyplácí jen ze skutečně vydělaných peněz. Minimální investice: bez omezení. Investovat lze v CZK, EUR, USD.

Díky #ViteznePortfolio můžete realizovat investici do tohoto produktu bez vstupního poplatku (až 5 %).

Investiční defenziva

Conseq Invest Dluhopisový

Fond se snaží o dosažení vysokého výnosu plynoucího z inkasovaných úroků a z kapitálového zhodnocení investicemi do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných primárně v české koruně, a to při zachování nízké míry finančních rizik. Největší podíl portfolia fondu je tvořen českými vládními dluhopisy, u nichž portfoliomanažeři velice aktivně pracují s durací neboli úrokovým rizikem. Další dvě základní složky portfolia fondu jsou tvořeny 14denními repo operacemi s ČNB, resp. peněžním trhem, a korporátními dluhopisy, primárně s vysokým investičním ratingem.

ViDa Capital, podfond All Seasons

Proč do All Seasons (ne)patří i bitcoin zde (1.33.30-1.53.00 hod.)

ViDa Capital SICAV, a. s.

Unikátní, bezmála dekádu laděná strategie reflektující strukturu a logiku globální ekonomiky, zahrnující růstové příběhy od zemědělství po bitcoin. Jejím cílem je ochrana a postupné budování majetku, tedy dlouhodobě výnos nad inflací při nízké volatilitě. Strategie je šitá na míru afluentní klientele poradenské společnosti Save & Capital. Nově otevřenou eurovou třídu odrážející prorůstání společné evropské měny do DNA české ekonomiky se management rozhodl za bezprecedentní poplatek 1,2 % p. a. nabídnout i širší veřejnosti. Minimální investice: 125 000 EUR.

Díky #ViteznePortfolio můžete realizovat investici do tohoto produktu bez vstupního poplatku (až 3 %).

Investiční alternativa

YDeal Cars, podfond

Podfond cíluje zhodnocení 15% p.a. při investici na pět a více let

YDeal Funds SICAV a.s.

Hodnota klasických ikonických vozů stabilně stoupá a přináší investorům nejen zajímavé výnosy, ale také exkluzivní zážitky. YDeal Cars se zaměřuje na pořizování, renovaci a prodej takových vozů. Konkrétně jde o prémiové značky jako jsou Ferrari, Lamborghini nebo Porsche. Fond je unikátní jak v Česku, tak i v zahraničí, a to díky podkladovým aktivům, která jsou zajímavým investičním artiklem a to i na globální úrovni. Fond tak nabízí investorům příležitost diverzifikovat portfolio o alternativní investici, na kterou si mohou sáhnout, a která nekopíruje cyklus trhu. 

Díky #ViteznePortfolio můžete realizovat investici do podfondu bez vstupního poplatku (až3 %). 

OOTOOLNO

Popis nabízených ootoolných chatiček i spolupráce najdete zde

OOTOOLNO s.r.o.,

OOTOOLNO nabízí exkluzivní win-win model spolupráce ve formě franšízy, v rámci které partnerovi dodává unikátní glampingové chatky na klíč a kompletně za něj zajišťuje marketing a správu rezervací pro maximalizaci obsazenosti. Investice je tak spojena s menšími riziky a rychlejší návratností. OOTOOLNO je navíc partnerům schopné zprostředkovat financování, a rozložit tak úvodní kapitálovou investici v čase.

#VítěznéPortfolio Vám nabízí 10% slevu na pořizovanou ootoolničku.

Nástroje ke správě portfolia

Leaders’ Briefing: analytický nástroj pro správce majetku

Zde je ukázka z videokomentáře k očekávanému dění v 2024

ADA Economics Ltd. & Alternative Perspectives, s. r. o.

Jsme zahlceni informacemi, povětšinou nekvalitními. O to cennější je stručný, pochopitelný a fakty podložený zdroj reflektující logické i nelogické pohyby trhu. A právě tím je Leader’s Briefing nabízející každý týden analytický materiál doplněný jednou za čtvrtletí videokomentářem. Autory jsou londýnští specialisté na finanční analýzy ADA Economics vedení Raffaellou Tenconi, která působila mimo jiné v Bank of America, a odborníci na geopolitiku a její přesah do investic a byznysu z poradenské společnosti Alternative Perspectives založené Romanem Chlupatým.

#VítěznéPortfolio Vám nabízí 10% slevu z ceny služby, která činí 500 eur (+ DPH) na měsíc.

Analýza korporátních dluhopisů a jejich emitentů

Ochutnávku práce Surveilligence nabízí Insolvency Report

Surveilligence, s. r. o.

V době, kdy se na trhu českých korporátních dluhopisů čeká „perfektní bouře“, je hloubková prověrka jejich kvality k nezaplacení. Ať už z pohledu těch, kteří do nich mají ve větším zainvestováno, nebo z pohledu těch, kteří něco podobného zvažují. Forenzní agentura Surveilligence se zkušeností s kriminalitou bílých límečků nejen v Česku a na Slovensku, ale též v Německu nebo na Balkáně patří v tomto smyslu k nejzajímavějším a nejefektivnějším partnerům. I proto, že se problematice korporátních dluhopisů dlouhodobě věnuje. Minimální výše kontraktu: 50 000 Kč. 

#ViteznePortfolio vám nabízí vyjednání zvýhodněných obchodních podmínek se Surveilligence.

Mám zájem

  • Dlouhodobý investiční produkt (DIP) IN Equity Renta
  • Conseq Invest Akcie Nové Evropy
  • Strategie Global Equity Market
  • Conseq Invest Dluhopisový
  • ViDa Capital, podfond All Seasons
  • YDeal Cars, podfond
  • YDeal Funds SICAV a.s.
  • OOTOOLNO
  • Leaders’ Briefing: analytický nástroj pro správce majetku
  • Analýza korporátních dluhopisů a jejich emitentů

Uvedené produkty pocházejí z dílny naší nebo prověřených a námi často užívaných partnerských třetích stran. Navzdory tomu nemůžeme garantovat jejich úspěšnost. Trhy se často chovají nepředvídatelně a úspěch je i proto nezaručitelný. Co vám můžeme garantovat, je, že vybíráme poctivě, abychom šli úspěchu – našemu, a tím pádem i tomu vašemu, protože jsme v tomto na jedné lodi – naproti.

#ViteznePortfolio neposkytuje žádné hlavní ani doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), ani se nejedná o zprostředkování obchodů s investičními nástroji podle § 4 odst. 4 ZPKT.

Zůstaňte v obraze

Mějte k dispozici ty nejaktuálnější informace. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte přehled o aktuálních tématech nebo našich aktivitách.